TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

IFAC (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) onaylı CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy & Kamu Finansmanı ve Muhasebeciliği Enstitüsü İç Denetim Sertifikasyon ProgramıEĞİTİM YERİ VE TARİHLERİ

EĞİTİM YERİ EĞİTİM TARİHLERİ
İstanbul 12-13-14 Ocak 2018
Ankara 12-13-14 Ocak 2018
Muğla 12-13-14 Ocak 2018


NEDEN İÇ DENETİM ?

İç denetim denetlenen kuruma değer katmak amacıyla faaliyetlerin, süreçlerin bir uzman tarafından gözden geçirilmesidir. İç denetimin amacı kurumun hatasını bulmak, mali tablosunu doğrulamaktan çok öncelikle kuruma sürdürülebilir bir biçimde değer katabilmektedir. Sorumluluk ve hesap verebilme, işletmedeki hata ve hilelerin açığa çıkarılmasının yanında, bu sorunlarla yeniden karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık hizmeti sunulması gibi iç denetimin özellikli bir önemi bulunmaktadır. Şirketler büyüdükçe, mali işlem hacimleri de artmakta, çeşitli alt şirketler, şubeler, farklı üretim yerleri, satış ve dağıtım kanalları söz konusu olmaktadır. Şirketleri tek bir merkezden şirketleri yönetmek zor hale gelmektedir. İşte belirli bir büyüklüğü aşan işletmeler bünyelerinde veya dışarıdan hizmet satın alma yoluyla iç denetim birimleri oluşturmaktadırlar. Bu noktada ise tecrübeli iç denetçi bulma sıkıntısı şirketlerin önüne bir engel olarak çıkmaktadır.

İÇ DENETİMDE MEVCUT SERTİFİKASYON SİSTEMİ?

İç denetimdeki mevcut sertifikasyon sistemi çok yetersiz ve sanki iç denetçi olmayı engeller bir mahiyette kurgulanmıştır. İç denetçi olmak isteyenlerin, karşılaşacağı ilk engel, bu konuda alabileceği eğitimleri verecek kuruluşların yok denecek kadar azlığıdır. İkinci engel ise iç denetçilik sınavlarına ait materyalleri bulma ve bu materyallerin ücretinin yüksek olma noktasında olacaktır. Üçüncü engel ise sınav ücretlerinin dolar üzerinden belirlenmesi noktasındadır. Yukarıda belirtilen engeller dikkate alındığında yılda 250-300 kişi ancak iç denetçi olabilmektedir. 80 milyonluk büyük bir ülkede bu sayının çok yetersiz olduğu ortadadır.

CIPFA KİMDİR? NEDEN CIPFA İÇ DENETİM EĞİTİMİ?

En genel ifade ile CIPFA, gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomisinde olan ülkelerde kamu sektöründe iç denetim konusunda bir sertifika ve diploma sunan bir kuruluştur.

CIPFA dünya çapında tüm diploma programlarını tamamlayan 14.000 sertifikasyon sayısına sahiptir. 15 Avrupa Birliği ülkesi ile ortaklaşa olarak kamu iç denetçilerine yönelik eğitimler ve seminerler vermektedir. CIPFA, iç denetim alanındaki uluslararası sertifikasyonlara benzer şekilde bir kapsama sahip olmak ile beraber, kamu finansmanı ve kamu kaynaklarının etkinliği noktasında kamu iç denetim birimlerine düşen sorumluluğun eksiksiz bir şekilde karşılanmasına yardımcı olmaktadır. CIPFA sertifikasına sahip olan her meslek mensubu yalnızca kamu sektöründeki denetim süreçlerine hakim olmakla kalmayacak aynı zamanda kamu ile iş yapsın yapmasın özel sektördeki hemen her sürecin de işleyiş ve denetim sürecine hakim olacaktır.

CIPFA İÇ DENETİM EĞİTİMLERİ EĞİTİCİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ?

Kasım 2017 Tarihinde İç Denetim Yeterlilik Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi CIPFA Eğiticileri tarafından Sayıştay Başkanlığında yapmış olup ilgili metaryaller tamamen Türkçe’ye çevrilmiştir.

SERTİFİKA KAPSAMI VE AVANTAJLARI

• İç denetim yetki belgesi ile resmi listelerde yer alarak Türkiye, İngiltere ve Avrupa Birliğinde geçerli olan tüm sektörlerde iç denetim yapma yetkisine sahip olacaksınız.
• Kamuda iç denetim birimlerinde görev alabileceksiniz.
• KGK Bağımsız denetçileri için sürekli eğitim tebliğinde belirtilen kredi doldurma kapsamında geçerli bir eğitimdir
• Akredite Edilmiş iç denetçi statüsünde ilgili resmi listelerde yer alarak Türkiye ve İngiltere’de geçerli olan tüm sektörlerde denetim yapma imkanı sağlamaktadır.
• Bu yeterliliği almaya hak kazanan iç denetçilerin aynı zamanda Chartered Public Finance Accountant (CPFA) ve Chartered Accountant (CA) ile İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAS) üyeliğinden yararlanma imkânı da olmaktadır.
• Özel sektör kuruluşlarında (Bankalar ile Finans kurumları dahil) iç denetçi olabileceksiniz.
• Kurumsal firmalarda en önemli ihtiyaç olan ve bağımsız denetçilerde iç kontrol riski kapsamında değerlendirilen iç denetim birimi, iç kontrol sistemi kurma becerisine sahip bir uzman olacaksınız.