Eğitim İçeriği ve Süresi?

Örgün ve Uzaktan Eğitim tekniklerinin beraber uygulanacağı modern bir eğitim olarak toplam 58 saat İç denetçilik eğitimi verilecektir.

- Kurumsal Yönetim ve Etik Kavramsal Uygulama
- Risk Temelli İç Denetim Sözleşmesi Planlama ve Yürütme
- Riskin Tanınması, Değerlendirilmesi ve Riske Karşılık Verme
- İç Denetimde Kanıt Toplama Kavramsal Uygulama
- İç Denetim Raporunun Yazılması Kavramsal Uygulama
- İç Denetim Kavramsal Uygulama
- İç Kontrol Sistemi ve Etkinliği (COSO Temelli Kavramsal Uygulama)
Örgün Eğitim
30 SAAT
- Devlet Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları Uzaktan Eğitim
20 SAAT
- Kamu Mali Yönetimi Uzaktan Eğitim
8 SAAT
- Eğitim Materyalleri Yaklaşık 1000 Sayfa Eğitim Kitabı ve Çözümlü Soru Bankası