Kurumsal

CIPFA, dünyada sadece kamu finansmanına adamış tek profesyonel muhasebe kuruluşu olarak saygın bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Kamu Finansmanı ve Muhasebeciliği Enstitüsü (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) olan CIPFA, kamu maliyesinde görev alanlar için profesyonel mesleki bir kurumdur. Bu yönüyle Kamu hizmetlerinde uzmanlaşan dünyanın tek profesyonel muhasebe meslek kuruluşu olan CIPFA, kamu mali yönetiminde bir kariyer için temel oluşturmaktadır. Küresel olarak CIPFA, sağlam kamu mali yönetimi ve iyi yönetişim konusunda yol gösterici konumuyla kamu finansındaki temel gereklilikleri ve vizyonu ortaya koymaktadır.

CIPFA, ilk olarak 1885 yılında Kurumsal Muhasebe ve Muhasebe Enstitüsü (Corporate Treasurers and Accountants Institute) adı altında faaliyetlerine başlayan bir kurumdur. 6 Ocak 1959 tarihinde kurumsal olarak Enstitü unvanını alarak İngiltere genelinde şubeleşme yapısını başlatmıştır. Günümüzde ise, 14.000 üyesi ve 3000 öğrencisi ile kamu hizmetleri, ulusal denetim kuruluşları, muhasebe şirketleri ve diğer organlar arasında yerini alan saygın bir kurum olarak çalışmaktadır.